ogo Gooi en Eemland VVM

Vliegles van Marcel Nihot

Marcel Nihot heeft een stuk geschreven over zijn lesgeven aan meerdere leerling vliegers over de afgelopen periode.
Veel leesplezier!

 

Lees meer
ogo Gooi en Eemland VVM

Veiligheidsbrevet

 

 

In de bijlage een document van de KNVvL met informatie over het veiligheidsbrevet nieuwe stijl.

De oude brevetten blijven gewoon geldig.
Vanaf 1 september zullen voor nieuwe of aangepaste brevetten wel (geringe) kosten in rekening worden gebracht door de KNVvL.

Ook de examenformulieren zijn vernieuwd. Ze zijn te vinden op de KNVvL website.

Meer informatie vind je ook op onderstaande website:

 

https://www.brevet.aero/modelvliegsport


De nieuwe formulieren zijn afgedrukt en weer beschikbaar in de kast in het clubhuis.

 

Het bestuur

 

Lees meer

Veiligheidshek

Het veiligheidshek is geplaatst!
Tijdens de clubavond hebben we de basisafspraken m.b.t. het gebruik van het hek met elkaar doorgenomen.

* Wanneer je niet vliegt zit of sta je achter het hek.
* Modellen staan, afhankelijk van de windrichting links of rechts naast het hek op de nieuwe strook gras.
* De vier pionnen staan voor langs of haaks op het hek, afhankelijk van de windrichting.

Een aantal leden heeft na plaatsing van het hek zowel in de lengterichting als dwars op het veld gevlogen.
Dat ging prima! Afgesproken is, dat degene die op de clubavond waren de basisafspraken vertellen aan degene die er niet bij konden zijn.
Tip - en Tops kunnen worden gedeeld met de commissie veiligheid bestaande uit: Erik, Christiaan, Haijo en Kees.

Na afloop van de briefing heeft Marco zijn motorbrevet examen gevlogen.
De examinatoren vonden, dat hij knap had gevlogen, zeker gezien de nieuwe situatie met het hek.
We konden Marco dus feliciteren met zijn brevet! Top!
Het was een zinvolle en gezellige clubavond.

 

 

Lees meer

Lesvliegen

Op dinsdagavond en zondagmiddag geven een zestal instructeurs modelvliegles aan een zevental leerlingvliegers.
Afgelopen dinsdagavond was het weer een geslaagde instructieavond.
Het weer was fantastisch en er werd tot laat gevlogen.
De komende maanden zal er een instructieplan worden gemaakt en vervolgens worden voorgelegd aan de instructeurs.
Onderdeel van dit plan zijn ook de afspraken m.b.t. het convenant met de LVLN, het gedrag op het veld etc.
Op die manier verloopt de vlieginstructie eenduidig, wat de veiligheid en structuur binnen de club ten goede komt.

 

 

ogo Gooi en Eemland VVM

Jetvliegen

Vanwege de extreme droogte is het jetvliegen tot nader order verboden bij Gooi&Eemland.

Dit, in navolging van de regeling jetvliegen zoals verwoord in bijlage A van het Huishoudelijk Reglement.

Zie ook:

www.natuurbrandrisico.nl

Het Bestuur