Historie Gooi en Eemland VvM

(G.M.C. + A.T.S.) * S.B.M.Z.= Gooi en Eemland Vereniging van Modelvliegers

Een korte schets van het ontstaan van Gooi en Eemland VvM

De Gooische Modelbouw Club (GMC) werd opgericht 5 juni 1965 te Bussum en kwam voort uit de Hilversumsche Luchtvaart Club. De GMC vloog op de Westerhei bij de "boom" van 1968 tot juni 1985 "bij gedogen" van de gemeente Bussum.

Per 1 juli 1985 kwam er een einde aan het gedoogbeleid en werd er vanaf die datum tot september 1985 gevlogen op LZ8, een sproeiveld, waar de club "van Amersfoort tot Soest" (ATS) sinds 1965 vloog.
Modelbouwvereniging ATS werd opgericht in oktober 1960 door de heren Abbring en Van der Vlugt. Een vereniging oprichten is geen kunst, maar haar in leven houden en tot bloei brengen wel. Gewapend met vliegtuig en starthaak togen de leden naar het oefenterrein in de Soesterduinen.

Inmiddels was het GMC, mede dankzij bemoeienissen van ZKH Prins Bernhard en zijn toenmalige secretaris, dhr P. Vernède, gelukt het huidige terrein in Zeewolde te verwerven.

Tijdens de gesprekken met de ambtenaren van de toenmalige beheerder van de polder, De Rijksdienst IJsselmeer Polders, de R.IJ.P. werd duidelijk gemaakt, dat 2 modelvlieglocaties, het huidige terrein en LZ8, niet kon worden geaccepteerd.

Een en ander betekende, dat ATS en GMC hun activiteiten op één locatie dienden uit te oefenen. Om twee zo verschillende bloedgroepen op één lijn te krijgen en dat proces te sturen, werd de Stichting Beheer Modelvliegveld Zeewolde, SBMZ, in het leven geroepen. Deze stichting voerde de nodige onderhandelingen met de RIJP en andere overheden.

Het terrein van SBMZ werd in september in gebruik genomen. Een bijkomend en wat vervelend probleem was het feit dat de RIJP in zijn oneindige wijsheid het terrein voor Modelvliegclub Almere (MVA) op ca. 1300 meter van het veld van SBMZ had gesitueerd. (SBMZ gemeente Zeewolde en MVA gemeente Almere). Dit besluit noopte SBMZ en MVA tot de huidige frequentieverdeling, waar gelukkig verstandig mee wordt omgegaan en terecht, want voor beide clubs is het een kwestie van onvoorwaardelijke zelfbescherming!

Inmiddels waren de besturen van GMC en ATS na jaren van onderhandelen tot een werkzaam vergelijk gekomen. Per 1 januari 1996 werd Gooi en Eemland van Modelvliegers opgericht zijnde het resultaat van de fusie tussen ATS en GMC en verdween SMBZ na bewezen diensten van het toneel.

(met dank aan Gerard Olde Weghuis)


CWW Paginas Overzicht