Contributies

Contributie 2021

Inschrijfgeld tot 18 jaar: vrijgesteld

Inschrijfgeld vanaf 18 jaar en ouder: € 50,-

  G&E KNVvL Totaal
Aspirant lid tot 16 jaar  23,25 € 26,75 € 50
Junior lid 16 t/m 18 jaar   59,25 € 26,75 € 86
Junior lid 19 jaar  51,50  53,50 € 105
Junior lid 20 jaar  74,50  53,50 € 128
Junior lid 21 jaar  96,50  53,50  € 150   
Senior lid  116,50  53,50 € 170


Aspirant lid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je 16 wordt.
Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je 16 t/m 21 jaar wordt.
Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van 22 wordt bereikt.

Als men lid is van een andere modelvliegvereniging en men daar de KNVvL bijdrage betaald vervalt die bij G&E (of andersom).

Als men lid is bij de KNVvL van een andere luchtsportafdeling is de KNVvL bijdrage:

KNVvL modelvlieg afdelingsbijdrage tot 19 jaar: € 10,-
KNVvL modelvlieg afdelingsbijdrage vanaf 19 jaar: € 20

 Word je later dan 1 januari lid, dan wordt de contributie als volgt berekend:

G&E contributie deel: Inschrijfgeld + bedrag naar rato van het aantal maanden
KNVvL deel: tot 1 juli de volledige jaarbijdrage: t/m 18 jaar € 26,75, vanaf 19 jaar € 53,50
Van 1 juli tot 1 oktober: 50% van de jaarbijdrage
Van 1 oktober tot 1 januari:  ca. 25% van de jaarbijdrage

Contributies dienen betaald te worden via:  INGbank : NL23 INGB 0001 8825 70 tgv Gooi en Eemland Vereniging van Modelvliegers

 Als lid van onze vereniging moet je een WA verzekering hebben met modelvliegsport in de voorwaarden.

Contributie 2020

Inschrijfgeld tot 18 jaar:                      Vrijgesteld

Inschrijfgeld vanaf 18 jaar en ouder        €50

Contributie aspirant lid tot 16 jaar           €53

Contributie junior lid 16 tot 18 jaar          €89

Contributie senior lid 18 jaar en ouder   €167

Wij zijn aangesloten bij de K.N.V.v.L.  Dit is de overkoepelende landelijke organisatie waarvan het lidmaatschap verplicht is binnen onze vereniging.

Als je lid wordt/bent van Gooi en Eemland V.v.M ben je dus automatisch ook lid van de K.N.V.v.L.

De kosten van het K.N.V.v.L lidmaatschap zijn inbegrepen in de eerder genoemde bedragen. Dit is voor 2020 €52,50 en voor een junior lid € 26,25

  Als lid van onze vereniging moet je een WA verzekering hebben met modelvliegsport in de voorwaarden.