Type: Q TabQry: d_c_pag_pagetp
Personal data
Surname *
Firstname *
Initials *
Date of birth *
*
*
Street *
House number *
Zip code *
City *
Country *
Telephone
Mobile
Email *
Invoice email
Passport photo
Max. 8 MB. Dimensions min. 300 x 400 px. Different dimensions will be cropped to the middle of the picture.
IBAN nr. *
Name account holder
Activities
InschrijfgeldCategory*
KNVvLCategory*
[knvvl_leaguenr]
VliegenCategory*
Questions
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gooi en Eemland VVM om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Gooi en Eemland VVM is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het modelvliegen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Gooi en Eemland VVM te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Kennis statuten en convenant met LVNL
*Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten van Gooi en Eemland VVM.
*Ik verklaar kennis te hebben genomen van het convenant en zal handelen volgens voorschriften en instructies van Lelystad TWR.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy settings
Agree privacy statement
What and how the data of the members are displayed by default is laid down in the regulations of the association.
More privacy? Indicate your desired level below and which details you may not want to have shown.
Privacy niveau
Public
Your personal data is visible when the club / association shows personal data publicly.
Members only
Your personal data is only visible to logged-in members / volunteers.
Group members
Your personal data is only visible to logged-in members / volunteers
of groups you participate in (e.g. teams and classes).
Users
Your personal data is only visible to officials
with access to the administration.
Other privacy settings
Do not show date of birth
Do not show passport photo
Do not show e-mail address
Do not show telephone numbers
Do not show address
Do not use images
Block commercial messages
You don't want to receive commercial messages.
Club magazine/ newsletter
Note: If you uncheck this, you will no longer receive relevant
association information and indicate that you are
responsible for collecting
all information that is directly important
is for you as an association member.
Comment