Contributies

Contributie 2024

De contributie in 2024 blijft gelijk aan die in 2023.

Inschrijfgeld: geen

  G&E KNVvL Totaal
Aspirant lid tot 16 jaar € 24,25 € 27,60 € 51,85
Junior lid 16 t/m 18 jaar   61,00 € 27,60 € 88,60
Junior lid 19 jaar  53,50  55,20 € 108,70
Junior lid 20 jaar  77,00  55,20 € 132,20
Junior lid 21 jaar € 100,00  55,20 € 155,20   
Senior lid  120,00  55,20 € 175,20

Aspirant lid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je 16 wordt.
Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je 16 t/m 21 jaar wordt.
Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van 22 wordt bereikt.

Als men lid is van een andere modelvliegvereniging en men daar de KNVvL bijdrage betaald vervalt die bij G&E (of andersom).

Als men lid is bij de KNVvL van een andere luchtsportafdeling is de KNVvL bijdrage:

KNVvL modelvlieg afdelingsbijdrage tot 19 jaar: € 10,-
KNVvL modelvlieg afdelingsbijdrage vanaf 19 jaar: € 20

 Word je later dan 1 januari lid, dan wordt de contributie als volgt berekend:

G&E contributie deel: Inschrijfgeld + bedrag naar rato van het aantal maanden
KNVvL deel: tot 1 juli de volledige jaarbijdrage: t/m 18 jaar € 27,60, vanaf 19 jaar € 55,20
Van 1 juli tot 1 oktober: 50% van de jaarbijdrage
Van 1 oktober tot 1 januari:  ca. 25% van de jaarbijdrage

Contributies dienen betaald te worden via:  INGbank : NL23 INGB 0001 8825 70 tgv Gooi en Eemland Vereniging van Modelvliegers

 Als lid van onze vereniging moet je een WA verzekering hebben met modelvliegsport in de voorwaarden.