Opzeggen

Opzeggingen dienen schriftelijk (mail)vóór 1 november door de ledenadministratie van Gooi en Eemland te zijn ontvangen en zullen ook schriftelijk bevestigd worden.

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.

 

Ontvang je geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie. Dit kan eventueel per email via ledenadministratie@gooieneemlandvvm.nl

 

Indien je opzegging te laat door Gooi en Eemland VvM ontvangen wordt, zal deze dus pas een jaar later ingaan en zal er aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.

CWW Paginas Overzicht