Bestuursbesluiten

januari 2017

Mensen die komen informeren bij de club om mogelijk lid te worden, hebben meestal geen KNVvL lidmaatschap.
Als ze lid worden krijgen ze het lidmaatschap pas na betaling van de contributie.
Vaak willen ze proefvliegen, echter ze missen de overkoepelende verzekering van de KNVvL.
Alle verantwoording bij de Instructeur(s) neerleggen gaat te ver.
We willen natuurlijk graag nieuwe leden en we willen ze ook niet afschrikken door stugheid.
Dus is besloten dat er wel een proefvlucht onder leiding van een instructeur mag plaatsvinden, maar daar stopt het mee, totdat aan de betalingsvoorwaarden is voldaan en men een KNVvL lidmaatschrapnummer heeft.

oktober 2015

Examenregeling per direct aangepast.
Examens worden afgenomen door twee neutrale instructeurs/examinatoren.
De opleidende instructeur maakt hier geen deel van uit, geeft deze aan dat zijn leerling gereed is voor examen, wordt een neutraal team samengesteld bestaande uit twee instructeurs /examinator.

 

03maart2013

Uit de ALV van 2 maart 2013 is naar voren gekomen dat de maatregel van 7 november 2012 teruggedraaid dient te worden. Dit betekent dat van af heden het frequentiebord weer mee naar het veld dient te worden genomen. Reden het verschaft meer duidelijkheid en dat komt de veiligheid ten goede.

 

 

03 maart 2012

In de ALV van 3 maart 2012 is besloten dat de instructie uitsluitend gedaan mag worden door geregistreerde instructeurs.

De instructeur geeft instructie in de catagorie waarvoor hij bevoegd is.

Het bestuur

 

 

22 april 2010

Terrein Commissaris

De rol van de Terrein Commissaris wordt geregeld in artikel 16 op bladzijde 4 van het HHR.
Op bladzijde 9 van het HHR wordt een toelichting op dit artikel gegeven waarbij is bepaald:

Het eerste gebrevetteerde lid dat aanwezig is draagt de badge tot dat een instructeur aanwezig is. Deze instructeur neemt zelf het initiatief om de badge over te nemen van het “gewone” lid.

De koppeling Instructeur / Terreincommissaris stuit bij een aantal Instructeurs op een dusdanig bezwaar, dat zij bij handhaving van deze bepaling geen instructeur meer willen zijn. Een onbedoeld verlies aan Instructeurs door toepassing van het bepaalde in het HHR wordt niet wenselijk geacht.

In overleg met de Instructeurs en na goedkeuring van het Bestuur is de volgende regel met ingang van heden van kracht. Deze nieuwe regel luidt:

Het eerste gebrevetteerde lid dat het terrein betreedt, is Terreincommissaris. Wanneer dit lid vertrekt, draagt hij het Terreincommissariaat over aan het laatst aangekomen gebrevetteerde lid.

Deze wijziging zal als wijzigingsvoorstel worden ingebracht op de volgende ALV en na goedkeuring door de leden worden opgenomen in het HHR. Vooruitlopend op het besluit van de ALV heeft het bestuur besloten de regeling nu wel meteen, dat wil zeggen met ingang van zaterdag 24 april 2010, in te laten gaan.

Namens het bestuur

 

 

12 oktober 2009

Het bestuur heeft besloten dat vanaf de datum 12 oktober 2009 de consumptiebonnen niet langer verkocht gaan worden. Betalingen zullen contant plaatsvinden. In de overgangsfase mogen de in bezit zijnde bonnen uiteraard nog wel als betaalmiddel gebruikt worden. Zijn de bonnen op dan blijft contant afrekenen over. 

 

7 september 2009

Vanaf de datum 7 september 2009 moet bij het vliegen ter hoogte van het frequentiebord een rechthoek uitgezet worden met 4 pylonen. Het is de bedoeling dat de vliegers naast elkaar in deze rechthoek gaan staan. Dit bevordert de communicatie en zodoende de veiligheid. Het vak moet groot genoeg zijn voor meerdere vliegers ongeveer 2x1 of 3x1 meter. Zweefvliegers die vanuit hun stoel vliegen stellen hun stoel dicht bij het frequentiebord aan de flightline op. Gaan zij staan om hun toestel te landen, dan nemen zij eveneens plaats binnen de rechthoek.

 

6 februari 2007

Om meer junior leden binnen de vereniging te krijgen is besloten om in 2007 geen Entree/Inschijfgeld te vragen aan  junior leden.

 

 

3 juli 2006

Gebruik makende van  artikel 32 van het huishoudelijk reglement past het bestuur per direct artikel 20.4.d van het huishoudelijk reglement aan:

 

“ voor helicopters geldt, dat indien 5 of meer vliegers met modellen met verbrandingsmotor  van het terrein gebruik maken (inclusief de helicoptervlieger(s) zelf) het vliegen met  helicopters is toegestaan gedurende 10 minuten vanaf ieder heel uur. Bij minder dan 5  vliegers overlegt de helicoptervlieger met de terreincommissaris over (een) extra vlucht(en) voor de helicoptervlieger(s).”

 

 

CWW Paginas Overzicht