Checklist Horeca

Checklist: welke stappen moet een sportvereniging nemen om aan

de nieuwe Drank- en Horecawet te voldoen?

 

Beheer van kantine

1. Heeft u een kantine in eigen beheer?

 

Ja

Kijk uw huidige vergunning na. Ga naar vraag 2

       
 

Nee

U hoeft niets te doen

Vraag bij de pachter of beheerder na of hij op de hoogte is van de nieuwe Drank- en Horecawet en of er nog iets gaat veranderen voor de gebruikers van de kantine

         

Vergunning

1. Is er sinds de afgifte van de vergunning wat aan de accommodatie of met betrekking tot de leidinggevenden  veranderd?

 

 

 

Ja

U moet een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag dient u een bestuursreglement te overleggen. Zie 5

Ook moeten er twee leidinggevenden op de vergunning worden vermeld die beschikken over de verklaring Sociale HygiŽne.

Ga naar vraag 3.

     
 

Nee

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen. NOC*NSF adviseert wel een bestuursreglement op te stellen. Zie 5

Ga naar vraag 4.

         

Leidinggevenden

2. Zijn er 2 personen binnen uw vereniging die een verklaring Sociale HygiŽne hebben

 

Ja

Deze personen komen op de nieuwe drank en horecavergunning te staan.

Ga naar vraag 4.

     
 

Nee 

Er moeten minimaal 2 personen binnen uw vereniging de verklaring Sociale HygiŽne gaan halen. Dit kan via de sportspecifieke training en het examen dat de provinciale sportraden organiseren. Zie 7.

Ga naar vraag 4.

         

Barvrijwilligers

3. Werkt u met vrijwilligers achter de bar op uren dat er alcohol geschonken wordt?

 

Ja

Op tijden dat er alcohol geschonken wordt dient er altijd een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig te zijn. Een barvrijwilliger moet een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) gevolgd hebben. De vereniging houdt een registratie bij van de geÔnstrueerde barvrijwilligers. Zie 8.

Ga naar vraag 5.

       
 

Nee

Dan kunt u het bestuursreglement invullen. Ga naar vraag 5.

         

 

Bestuursreglement

4. Neem het model bestuursreglement van NOC*NSF als uitgangspunt. Zijn er al geschreven en ongeschreven regels binnen de vereniging omtrent de omgang met alcohol? Passen die regels binnen de nieuwe wetgeving?

 

Ja

Vul het model in en geef de bestaande regels een plek in het bestuursreglement. Ga naar vraag 6.

       
 

Nee 

Bepaal de uitgangspunten van het alcoholbeleid voor uw vereniging, spreek huis- en gedragsregels af en vul vervolgens het bestuursreglement in. Ga naar vraag 6.

         

Schenktijden en leeftijdsgrenzen

6. Zijn de schenktijden en de leeftijdsgrenzen goed zichtbaar opgehangen in de kantine?

 

Ja 

In het bestuursreglement is vastgelegd op welke uren er alcohol geschonken mag worden Voor de verkoop van zwakalcoholische drank, zoals bier en wijn geldt de minimumleeftijd van 16 jaar. Voor sterke drank geldt zelfs een minimumleeftijd van 18 jaar.

Ga naar 7.

       
 

Nee

Bestel dan het gratis bordje bij NOC*NSF. Ga naar 7.

         

Verklaring Sociale HygiŽne

7. De training en het examen Sociale HygiŽne voor leidinggevenden in sportkantines

 

 

NOC*NSF heeft een sportspecifieke cursus Sociale HygiŽne ontwikkeld met bijbehorend sportspecifiek examen. Dit examen geeft recht op de verklaring Sociale HygiŽne. In cursus en examen gaat de aandacht speciaal uit naar de praktijk van de sportkantine. Uiteraard komt ook de algemene lesstof aan bod. De provinciale sportraden bieden cursus en examen regionaal en soms plaatselijk aan. Informeer bij de sportraad in uw provincie.

       

Instructie voor barvrijwilligers

8.De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers in sportkantines

   

   

  De IVA is een programma van 2 lesuren. Het bestaat uit drie delen, nl. kennis van de Drank- en Horecawet, informatie over alcohol en alcoholgebruik en de praktijk van verantwoord schenken. Provinciale sportraden en/of CADís kunnen de IVA, op verzoek, verzorgen. De instructie mag ook worden verzorgd door de leidinggevenden. Informeer bij de sportraad in uw provincie.

           

   

  CWW Paginas Overzicht