Doedag 5 juni 2021

Zaterdag 5 juni 2021 was het dankzij de versoepelingen weer mogelijk om de jaarlijkse doedag te laten plaatsvinden.

Er was een mooie opkomst en enthousiast is gewerkt aan hardnoodzakelijk onderhoud zoals een grote schoonmaak, onkruidbestrijding, snoeien van de heggen, maaien parkeerplaatsen, schoonmaken van het dak en goten van het clubgebouw etc. Loes en Jan zorgden weer voor lekkere broodjes, koffie en taart.
Dank aan Peter en Kees voor het organiseren en aan allen die hebben meegeholpen!

Namens het bestuur, 
Jan Willem

 

 

Nieuws Overzicht