Het Coronavirus

In navolging van de maatregelen van de overheid ter bestrijding van het Coronavirus hebben we nog steeds een beperkte mogelijkheid om te vliegen.
Deze beperkte mogelijkheden gelden ook voor de maanden december en in elk geval tot medio januari.
De overige activiteiten voor de maanden december en januari zijn geschrapt.
Alle leden zijn hierover via de mail geïnformeerd.
We hopen, dat alle landelijke maatregelen en een snelle vaccinatie uiteindelijk zullen leiden tot het indammen van het virus.

Het bestuur

Nieuws Overzicht