Jeugdleden mogen onder begeleiding weer gaan vliegen

De overheid heeft de maatregelen om het Coronavirus een halt toe te roepen een fractie versoepeld:
Enkele activiteiten voor jeugdleden bij sportclubs zijn weer toegestaan.
Na het polsen of daar belangstelling voor is bij onze huidige twee jeugdleden, heeft het bestuur het volgende besluit genomen:

1. Onze jeugdleden mogen onder begeleiding van een instructeur weer gaan vliegen. Daarbij moeten alle voorzorgmaatregelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, in acht worden genomen.

2. Het vliegen door andere leden blijft voorlopig tot 20 mei 2020 verboden.

3. Het clubhuis blijft dicht, behalve voor de jeugdleden en hun instructeurs voor het aan en afmelden bij LVNL en eventueel voor het gebruik van het toilet.

4. Het bestuur houdt iedereen op de hoogte wanneer bovenstaande situatie verandert.

Met vriendelijke groet,

Bestuur G&E

Nieuws overzicht